Redni član Društva KAZU je lahko doktor znanosti, ki je rojen, živi ali je živel na Koroškem.

Redni član Društva KAZU je lahko tudi vrhunski umetnik, ki je rojen, živi ali je živel na Koroškem.

Za izrednega člana Društva KAZU je lahko izvoljen doktor znanosti ali vrhunski umetnik, ki ne izhaja iz Koroške, je pa dejavno povezan s Koroško ali je ustvaril posebno pomembna dela na področju znanosti ali umetnosti.

Za častnega člana Društva KAZU je lahko redni član Društva KAZU, ki je s svojim znanstvenim ali umetniškim delom izjemno pripomogel k razvoju stroke in ugledu Društva KAZU.

 

KAZU obrazec_pristopna izjava (word)

KAZU obrazec_pristopna izjava (pdf)