Predavanje doc. dr. Anite Goltnik Urnaut

posted in: Uncategorized | 0

Spoštovane članice in člani Društva KAZU!

Vljudno vas vabim na predavanje z naslovom »Izzivi in podpora pri usklajevanju dvojne kariere športnikov«.  Pripravila ga je naša članica, doc dr. Anita Goltnik Urnaut.

Predavanje bo potekalo v petek, 29. novembra, ob 18. uri, v predavalnici 3 (III. nadstropje) Fakultete za tehnologijo polimerov, Ozare 19, v Slovenj Gradcu.

Po predavanju se boste lahko z vprašanji in komentarji odzvali na predstavljeno problematiko.

Vljudno vabljeni.

Kratek povzetek predavanja:

Podpora dvojni karieri športnikov se nanaša predvsem na to, da se športniku v času aktivne športne kariere omogoča nemoteno šolanje. Olimpijski komite Slovenije izvaja tudi dejavnosti za zaposlitev po »športni upokojitvi«. Na področje dvojne kariere pa spadajo tudi aktivnosti za podporo pri prilagajanju na spremenjen življenjski slog po zaključku vrhunske športne kariere, za kar pa pri nas še ni ustrezno poskrbljeno. 
Vrhunski športniki za treninge in tekmovanja porabijo večino svojega časa in energije, zato za  uspešno šolanje in študij nujno potrebujejo prilagoditve in podporo. Pri izobraževanju so jim v pomoč status športnika in z njim povezane prilagoditve, kar je sistemsko dokaj dobro urejeno na osnovnošolski (status športnika, napovedano ocenjevanje…) in srednješolski ravni (status športnika, športni oddelki, individualizirani izobraževalni načrt, študij na daljavo, podpora mentorjev…). Na višje in visoko šolski ravni pa je odločanje o prilagajanju študija študentom športnikom v pristojnosti posameznega zavoda. 
Raziskava o izkušnjah športnikov z usklajevanjem šolanja in športa ter izzivih, s katerimi se soočajo, je pokazala, da športniki nimajo dovolj informacij o možnih prilagoditvah študija pred izbiro študijskega programa. Pri uveljavljanju prilagoditev pri študiju imajo le nekateri pozitivne izkušnje, več kot polovica študentov, njihovih staršev in trenerjev pa poroča o težavah pri usklajevanju dvojne kariere in pri uveljavljanja prilagoditev. Pedagoški delavci in izobraževalni zavodi so načeloma naklonjeni dvojni karieri, žal pa med njimi obstajajo velike razlike glede prilagajanja študija športnikom. 
V postopkih podeljevanja certifikatov Športnikom prijazno izobraževanje s strani Olimpijskega komiteja Slovenije so bili prepoznani številni primeri dobre prakse, ki bi jih bilo smiselno širiti v vse izobraževalne zavode.Na srečanju bodo predstavljeni rezultati raziskav dvojne kariere in predstavljene informacije, ki bodo lahko v pomoč športnikom, njihovim staršem, trenerjem in pedagogom, pa tudi športnim organizacijam, ki se ukvarjajo z organizacijo športnih aktivnosti za starejše oz. za osebe s posebnimi potrebami.

O predavateljici:

Dr. Anita Goltnik Urnaut je Gimnazijo Ravne na Koroškem zaključila leta 1983. Odločila se je za študij psihologije in v želji po usklajevanju športa in študija izbrala Univerzo v Reki. Študij psihologije je zaključila na Filozofski fakulteti v Ljubljani 1987. Najprej se je zaposlila v kadrovski službi Železarne Ravne, kjer je delala do leta 1992, nato pa v svetovalni službi OŠ Koroški jeklarji. Leta 1999 je zaključila znanstveni magisterij s področja psihologije športa, leta 2007 pa doktorirala s področja športne psihologije oseb z ovirami v gibanju. Od leta 2000 je predavateljica na Višji strokovni šoli v Slovenj Gradcu. Od leta 2010 predava tudi na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju, kjer je docentka za področji Organizacijsko vedenje in Športni menedžment in znanstvena sodelavka. 
Aktivna je na področju zagotavljana kakovosti v višjem in visokem šolstvu, v športu oseb s posebnimi potrebami in pri raziskovanju ter spodbujanju dvojne kariere športnikov.