Predavanje dr. Ivana Laha

posted in: Uncategorized | 0

Spoštovane članice in člani Društva KAZU!

Vljudno vas vabim na predavanje z naslovom »Po kateri poti naj Slovenija ohranja mir?«.  Pripravil ga je naš član, dr. Ivan Lah. 

Predavanje bo potekalo v petek, 31. januarja, ob 18. uri, v predavalnici 3 (III. nadstropje) Fakultete za tehnologijo polimerov, Ozare 19, v Slovenj Gradcu. 

Po predavanju se boste lahko z vprašanji in komentarji odzvali na predstavljeno problematiko. 

Vljudno vabljeni.

Kratek povzetek predavanja:

Današnji svet ponovno drvi v oboroževalno tekmo; z nedavnim sklepom (2019) zveze NATO o povečevanju vojaških izdatkov je v to nehote prisiljena tudi Slovenija. Takšen trend vodi v nove vojne. Pravzaprav je proti svoji volji tudi Slovenija kot članica NATO-a že potegnjena v vojno, kajti ena od članic te vojaško-politične zveze svojevoljno in neodgovorno izvaja poboj vidnejših oseb po tujih ozemljih.
Zapis predavanja se loteva razmišljanja s pobudo, da SG z legitimacijo mesta Glasnika miru in s podporo izobraženstva Društva KAZU stori ustrezen korak za postopno umikanje Slovenije iz vojaške zveze NATO in poskuša pridobiti mednaroden status države z aktivno nevtralnostjo. Za orientacijo je omenjen časovni horizont tja do leta 2050.
Kot nujen predpogoj za ta premik se naj slovenska poklicna vojska postopno preobrazi v kombinirano naborniško-poklicno, ker je slednja ob enakih obrambnih učinkih cenejša. Za utemeljevanje takih ugotovitev so navedene kvantitativne metode z računalniško simulacijo izidov, kamor je vpeto nekaj inženirskega razmišljanja in matematičnih pripomočkov. Upravičenost in korektnost tega pristopa je lahko strokovni izziv za tehnične strokovnjake ter matematike? Izidi grafičnih prikazov računalniških simulacij utegnejo biti zanimivi in poučni vsakomur, zlasti zboru aktivnih ter rezervnih oficirjev.
V Sloveniji doslej tovrstne analitične kvantitativne metode niso širše znane, pravzaprav sploh še niso bile uporabljane. Zato so lahko izidi zanimivi vsem vedam in strokam. Zaradi multidisciplinarnosti je izrazje dovolj posplošeno in razumljivo le z malce miselne prizadevnosti.
Vojna je vedno mogoča, mir nikoli ni povsem zagotovljen, samoobramba je nujna in upravičena, vprašanje je, katera pot za ohranjanje miru je optimalna? Pričujoča pobuda podaja eno od možnih poti.Pobuda sloni na narodni zavednosti, krepi državotvornost, ni odvisna niti od strankarske pripadnosti niti od verskih čustev niti od ideoloških nazorov. S strokovno in znanstveno podporo izobraženstva koroških občin lahko z zgledom deluje združujoče za vso državo.

O predavatelju:

Dr. Ivan Lah se je rodil leta 1941 na Selah pri Slovenj Gradcu (SG), kjer je končal osemletno osnovno šolo. V naslednjih šestih letih (1956-1961) je v povezavi s Tovarno usnja SG (TUS) opravil  usposabljanje in šolanje od vajenca, praktikanta do usnjarskega tehnika z dopolnilno usposobitvijo za kemijskega laboranta. S to kvalifikacijo je zasnoval in opremil tovarniški kemijski laboratorij za nadzor tehnološkega procesa strojenja kož in kontrolo kakovosti proizvodov TUS.  Dogovorno z vojaškimi oblastmi je namesto služenja vojaškega roka v šoli rezervnih oficirjev končal leta 1964 v Beogradu vojaško akademijo kopenske vojske – smer logistika (intendantura). Nato je kot intendant služboval v mornariški bazi Pulj, v mornariški gardi na Brionih, celjskem pehotnem in inženirskem bataljonu, v mariborski obmejni brigadi (državna meja od Lendave do Logarske doline). Leta 1974 je s službo na poveljstvu ljubljanskega armadnega območja zaključil aktivno vojaško službo in prešel na Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani (EFUL), kjer je magistriral na smeri ‘Operacijsko raziskovanje’. Na fakulteti je prešel stopnje od predavatelja, višjega predavatelja, profesorja višje šole do docenta za predmet obrambne ekonomike. Leta 1992 je doktoriral na Fakulteti za družbene vede UL – smer ‘Obramboslovje’. Istega leta je prešel na službo v Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (MORS) z vlogo vodje vojaških učiteljev v novo ustanovljenih vojaških šolah. Od tam je prešel za revizijskega svetovalca na Računsko sodišče Republike Slovenije (RS), kjer je z dodatnim usposabljanjem pridobil certifkat Revizijski svetnik Računskega sodišča RS. S tem nazivom in s pokojninsko dobo 42,5 let se je upokojil.Živi v Ljubljani.