PREDSEDNIK:

dr. Nace Pušnik

nace.pusnik@ntf.uni-lj.si

PODPREDSEDNICA ZA PODROČJE ZNANOSTI:

dr. Silva Roncelli Vaupot

silva.roncelli@gmail.com

PODPREDSEDNIK ZA PODROČJE UMETNOSTI:

dr. Uroš Zavodnik

uros.zavodnik@kazu.si

TAJNIK:

dr. Mojca Hrastelj Brelih

mojca.hrastelj.brelih@kazu.si

ČLAN PREDSEDSTVA:

dr. Bojan Borštner

bojan.borstner@um.si