RAZPIS VOLITEV V ORGANE DRUŠTVA KAZU

posted in: Novice | 0

RAZPIS VOLITEV V ORGANE DRUŠTVA KAZU

Dne 2. junija 2019 bo predsednici in članom organov Društva KAZU potekel dveletni mandat. Zato je predsedstvo društva na svoji seji dne, 24. aprila 2019 sprejelo sklep o razpisu volitev v njegove organe. Izvedene bodo na sestanku Zbora članov, ki bo dne, 24. maja 2019, ob 18. uri, v prostorih Fakultete za tehnologijo polimerov, Ozare 19.

Predsedstvo je imenovalo volilno komisijo, ki jo sestavljajo člani: dr. Marjan Linasi, dr. Ferdinand Blaznik in dr. Mojca Čerče.  

Razpisane so naslednje funkcije:

  • predsednik/predsednica,
  • član/članica predsedstva (4 člani),
  • član/članica Nadzornega odbora (3 člani) in
  • član/članica Častnega razsodišča (3 člani).

Mandat traja 2 leti (od 2. junija 2019 do 2. junija 2021)

Pogoji kandidiranja:

Določila 13. člena Pravilnika o volitvah v organe Društva KAZU, določajo, da imajo vsi člani Društva KAZU pravico do kandidiranja v njegove organe. Kandidat lahko kandidaturo vloži sam, ali pa ga predlaga kateri-koli redni član društva. H kandidaturi je potrebno priložiti pisno soglasje kandidata s kandidaturo na posamezno funkcijo.

Kandidat lahko na enih volitvah v enem mandatu kandidira samo v en organ društva. Kandidat, ki je izvoljen za predsednika društva, zasede funkcijo predsednika Predsedstva.

Način kandidiranja:

Glede na 14. člen Pravilnika o volitvah v organe Društva KAZU kandidat kandidira na volitvah tako, da na podlagi razpisa volitev izpolni obrazec za kandidaturo. Obrazec je priložen temu vabilu in ga do 17. maja 2019 (v PDF obliki) pošlje na e-naslov tajnika našega društva:  mojca.hrastelj.brelih@gmail.com .

15. člen prej omenjenega pravilnika določa, da v primeru, da je število oddanih kandidatur manjše od števila mest v organih Društva, se na Zboru članov, za člane organov, sprejemajo izredne kandidature. Ti kandidati podajo ustne kandidature delovnemu predsedstvu zbora članov.

Predsedstvo Društva KAZU